Последното клинично проучване на Cardiogram твръди, че Apple Watch може да открие диабет при хора, които преди това са диагностицирани с болестта, с 85% точност.

Изследването е част от по-голям проект, наречен DeepHeart, по който Cardiogram работи съвместно с UCSF и използва данни от 14 000 потребители. Според резултатите 462 от тях са имали диабет, установен чрез сензора за сърдечен ритъм на часовника. През 2015 година Framingham Heart Study показа, че сърдечният ритъм и честота могат да поргнозират инцидентен диабет и хипертония, което ситмулира използването на сензора в часовника, за проучването на пациенти с диабет. Както може би си спомняте, преди това Cardiogram използва наблюденията си за откриване на неправилен сърдечен ритъм и доказа, че сънната апнея може да се прогнозира с точност до 90%, а хипертонията – до 82%, с помощта на алгоритъм. Повечето от тези изследвания бяха публикувани н различни медицински издания, към които ще се добави и сегашното.

Диабетът е огромен проблем в САЩ, тъй като повече от 100 милиона от жителите на държавата страдат от болестта, като голяма част от тях не са диагностицирани. Част от проблема е самото изследване за нива на глюкоза в кръвта, което е свързано с убождане. Ранното откриване на болестта ще помогне за намаляване на съпътстващите я заболявания, а това е първото мащабно изследване, което доказва, че обикновените сензори за измерване на сърдечния ритъм, съчетани с алгоритъм базиран на изкуствен интелект, могат да идентифицират диабета без допълнителен хардуер. Резултатите от него са обнадеждаващи и учените споменават, че по този начин могат да се прогнозират редица заболявания.