Apple Watch бавно, но сигурно се превръща в малка медицинска лаборатория, оборудвана с различни сензори, следящи здравето ви. Много са и случаите, в които именно часовникът е спасил човешки животи, било чрез диагностика, или прогноза. Повечето от тях обаче са свързани със сърцето, докато нов доклад сочи, че компанията вече се фокусира и върху моъзка, а Apple Watch ще може да се използва за определяне на психичното здраве на потребителя. То разбира се е по-трудно за установяване, от колкото директните физиологични проблеми и без прегледи е почти невъзможно да се открие деменция, или Алцхаймер, преди те да се проявят. Apple и фармацевтичната компания Eli Lilly провеждат изследвания, за да установят дали Apple Watch може да е полезен в тази област. Изследването се фокусира върху поведението на потребителя и може да даде знак за признаци на промяна в мозъчната дейност и признаци, които могат да бъдат отчетени от iPhone, Apple Watch и мониторите за сън Beddit. В него участват 82 здрави човека и 31 с когнитивен спад и деменция, които когато не приемат лекарства са склонни да пишат по-бавно и да изпращат по-малко съобщения. Засегнатите от мозъчни промени участници са провели тестовете, като са разчитали на повече приложения, отколкото здравите.
Разбира се все още няма пряка връзка между тези данни и когнитивния спад и проучването далеч не е окончателно, но е голям скок към прогнозирането на деменция и показва интереса на Apple да превърне своя часовник в здравно устройство.