Ранните слухове за iPhone 14 предполагат, че Apple планира да премахне прореза в екрана. Възможни са два варианта за постигане на това, чрез вграждане на Touch ID и Face ID в дисплея. Патент, издаден на компанията описва как и двете форми на биометрично удостоверяване могат да бъдат вградени в дисплея. Дори би било възможно да се вгради и предната камера, въпреки че това най-вероятно ще стане по-късно във времето.

Apple обяснява, че настоящият дизайн на iPhone има сензор за изображения до дисплея, а не част от него – въпреки, че дизайнът с прорез донякъде създава впечатление, че е част от екрана.

Обикновено сензорът за изображения е разположен под защитния капак, в непосредствена близост до стека на дисплея. Като такова, конвенционално електронно устройство, включващо два стека на дисплея, така и сензора за изображеня, обикновено изисква защитно покритие с голяма площ, което се простира отвъд периферията на стека, за да запази място за настаняване на сензора за изображения. Тази конвенционална конструкция нежелателно увеличава видимия размер на рамката, обграждаща дисплея, като същевременно увеличава нежелателно размера и обема на корпуса на устройството.

Основният фокус на патента е вграждането на сензора за изображения в дисплея с цел разчитане на пръстов отпечатък, т.е- вграден Touch ID.

Следват множество изпълнения, които препращат към конструкция, при която електронното устройство реализира образно изображение чрез дисплей, за да заснеме едно или повече изображения на пръстов отпечатък, на потребител, докосващ определена област над отвора за изображения на дисплея.

Apple обаче обяснява, че същия подход може да се възприеме и за други форми на биометрично удостоверяване, включително и Face ID.

Както вече отбелязахме, електронното устройство може да реализила образно изобразяване за всукакви подходящи изображения, засичане, агрегиране на данни или улавяна на светлина, вклъчително, но не само разпознаване на лица.

Вграждането на Touch ID и Face ID в дисплея би било начин да се зарадват всички и би означавало, че Face ID може да бъде вграден и в дисплеите на Mac, което отменя нуждата те да имат по-широка рамка или прорез. Bloomberg наскоро предположи, че Face ID ще пристигне за Mac след няколко години.

В дългосрочен план е възможно предната камера също да бъде вградена в дисплея. Ранните опити за това значително влошават качеството на изображенията, като ги правят мъгливи, с нисък контраст и неточен баланс на бялото. Тези проблеми обаче не трябва да представляват пречка за Face ID, така че почти сигурно е, че ще видим първоначално тази стъпка.

Разбира се това са само първоначални прогнози за iPhone 14 и няма как да знаем какви технологии ще използва Apple, повече от година преди премиерата на устройството.