Увеличаващите се напоследък течове по отношение на iPhone 8 все още не са отговорили на един от най-важните въпроси – ще бъде ли вграден сензора за пръстови отпечатъци под дисплея?

Както знаете, Apple има множество патенти по въпроса, а от последните изтекли снимки стана ясно, че дисплеят ще заема почти целия преден панел на устройството, но от друга страна някои източници твърдят, че сензорът ще е разположен на гърба му, или в сензорна лента в долния край на екрана. Всъщност има още една възможност и придобитият наскоро от компанията патент е именно в нейна полза.

Документът е озаглавен „Синхронизиращ биометричен датчик за пръсти“ и описва метода за вграждане на сензора в един бутон, като на една от схемите в него ясно е посочен бутона за включване.

Самият патент е по-скоро технически и се отнася до свързващите материали между самия сензор и външния слой. Устройство за биометрични датчици за пръсти може да включва пръстен от сензори и интегрални схеми, който има зона за наблюдение и покриващ слой, подравнен с нея. Биометричният датчик може също така да има и директен свързващ интерфейс, който би могъл да е хидрофилен, или хидрофобен, или да включва силициев оксид. В документа се описва как външният слой на бутона може да съдържа изключително тънко парче стъкло или сапфир.

Патентът посочва как четецът за пръстови отпечатъци може да бъде вграден в бутона за включване, а разположението му върху горния ръб е само един от вариантите. Той може да бъде реализиран в много различни форми и не трябва да се тълкува еднозначно.

След като видяхме прототипи с вграден в задния панел сензор, преобладаващото мнение беше, че това е един от най-реалистичните варианти, но сега последните течове не показват този сензор. Идеята за вграждаенто му в бутона за включване, винаги е изглеждала малко вероятна, поради тихнологията, която Apple използва, въпреки че същестуват тънки четци за пръстови отпечатъци, които изискват да прекарате пръста си, вместо да го докосвате. Този патент обаче предполага, че Apple е решила проблема, като ще позволи да се чете само тесен отрязък от отпечатъка, когато се натиска бутона.