Най-новите модели смартфони на Apple не разполагат с хоум бутон и затова компанията предлага различен метод за бързо рестартиране. Той се състои от уникална комбинация от бутони в няколко стъпки:

  1. Натиснете бързо и освободете бутона за увеличаване на звука
  2. Натиснете бързо и освободете бутона за намаляване на звука
  3. Натиснете и задръжте страничния бутон, докато се появи логото на Apple, след което го пуснете

По време на този процес ще видите и слайдера за изключване, но продължете да натискате бутона, без да го плъзгате, докато екранът стане черен. Тогава ще се появи логото на компанията и след завършване на рестарта, устройството ще се включе.

Този метод на рестартиране замества пълното изключване на iPhone и спестява още няколко стъпки.