Ако вече сте собственик на някой от новите модели iPhone, трябва да знаете, че Apple промени начина, по който ги рестартираме принудително, когато се наложи.

Както знаете при предишните модели това става чрез натискане и задържане на бутона за включване и този за намаляване на звука едновременно поне за 10 секунди, докато на екрана се появи логото на компанията. При iPhone 8 обаче, са нужни три стъпки. Промяната е в следствие на факта, че при тези модели, натискането и задържането на бутона за включване и един от бутоните за регулиране на звука, извиква функцията за спешна помощ SOS.

Ето как става всъщност принудителния рестарт:

  • Натиснете бързо и пуснете бутона за увеличаване на звука
  • Натиснете бързо и освободете и другия бутон за намаляване на звука
  • Натиснете и задръжте бутона за включване и изключване, докато видите логото на компанията на екрана.

За да изключите телефона по нормалния начин, все още ви е нужен само бутона за включване и изключване, който трябва да се задържи за няколко секунди, докато на екрана се появи опцията Slide to power off. В iOS 11 има функция Shut Down и в менюто Settings, в най-долната част на General.