Анализ на The Wall Street Journal твърди, че забавянията между обявяването на продукти на Apple и достигането им до клиентите са се увеличили повече от два пъти по време на управлението на Тим Кук. В доклада се посочва, че от 70 нови и актуализирани продукти, стартирани по времето на мандата на Кук, пет са имали закъснение между обявяването и доставянето от три месеца и повече, а девет са закъснели с между един и три месеца. Приблизително същия брой продукти са стартирали и по времето на Стив Джобс, но само един от тях е забавен с повече от три месеца.

Тези средните стойности потвърждават твърдението на анализаторите на хартия, но всъщност илюстрират твърде малка разлика за типичното стартиране на продукта и може би тълкуват едностранно фактите.

„Забавянията допринесоха за много по-дълго чакане между обявяването на продукт и доставянето му – средно 23 дни за нови и актуализирани продукти през последните шест години, в сравнение с 11 дневната средна стойност за предходните шест години“ твърди анализа на WSJ. Три от най-големите напълно нови продукти, стартирани след като Кук стана главен изпълнителен директор, са се забавили значително – Apple Watch, AirPods и HomePod, въпреки че часовникът беше пуснат в рамките на обещаната времева рамка, а такива забавяния могат да струват скъпо“

Дългото изчакване между обявяването и пускането на продуктите на пазара могат да навредят на Apple по няколко причини. На първо място те дават на конкуренцията време да реагира, а това е нещо, което компанията се опитваше да предотврати в миналото, като поддържаше кратки срокове. Освен това могат да предизвикат и разочарованието на клиентите и да се отразят на продажбите на компанията, а да не забравяме, че както AirPods, така и HomePod пропуснаха най-важния сезон за пазаруване – коледните празници.

В доклада се отбелязва още, че е несправедливо да се оценява Кук само по един показател, тъй като управлението му до момента беше успешно по ред други причини. Приходите на компанията се увеличиха повече от два пъти, въпреки забавянето през последните две години, а цената на акциите й се вдигна повече от три пъти през последните шест години до рекордно високи нива. Apple заяви наскоро, че очаква нов рекорд в продажбите за последните три месеца на 2017 година, а в този контекст, забавянето на продуктите и особено тази малка средна разлика, изглеждат незначителни. В аналза се посочват и редица промени, които правят работата на Apple много по-трудна – по-бърз темп на пускане на продукти, по-голяма и по-глобална клиентска база и много по-сложни технологии в производството, тъй като компанията се стреми да подобри персонализирането на своите устройства. Като пример можем да посочим по-ранните модели на iPhone, за които Apple купуваше цялата камера от един доставчик, но сега всеки компонент се доставя отделно и се сглобява.