Ново проучване на Verto Analytics, което обхваща 6000 собственици на Windows компютри в САЩ установи, че над 25% от тях планират да мигрират към macOS в следващите 6 месеца. Тази цифра не е много по-различна и при собствениците на лаптопи, където 21% възнамеряват да си купят MacBook през втората половина на годината. За сметка на това, само 2% от от притежателите на Mac имат намерението да мигрират към Windows.

Проучването разглежда групите и според техните доходи, като съвсем естествено тези с по-висока заплата (над 150 000 долара годишно) в по-голямата си част формират групата, която ще премине към macOS.

Тази информация се противопоставя на твърденията на Microsoft от края на миналата година, че Surface устройствата изпреварват по продажби конкуренцията в лицето на Apple.

Ако вземем за база данните на Gartner, че Apple има пазарен дял от около 7%, можем да добием известна представа за мащаба на това проучване. Макар, че машините на компанията имат много по-голямо присъствие на американския пазар, от колкото в останалата част от света, процентът на мигриращите към тях е достатъчно голям, според извадката.