В унисон с притесненията на хората, във връзка с коронавируса и нуждата непрекъснато да докосват различни, потенциално замърсени повърхности, Службата за патенти и търговски марки на САЩ публикува заявка за патент на Apple, описваща метод, който ще позволи да се контролира интерфейса с поглед.

В документите е отбелязано, че “съществуващите компютърни системи, сензори и приложения не осигуряват адекатно дистанционно проследяване на очите за електронни устройства, които се движат спрямо потребителя”. Описано е приложение за проследяване на очите като “монтиран на главата дисплей, който се дижи с потребителя и може да осигури проследяване на очите”. Всъщност това може би хвърля известна светлина върху слуховете за очилата, разработвани от компанията, които ще се използват за добавена и виртуално реалност, подобно на представеното миналата година HTC Vive Pro Eye. Функцията ще даде възможност за проследяване и анализ на движението, вниманието и фокуса на очите, което ще може да се използва за създаване на по-отзивчиви и потапящи виртуални симулации и подобряване на сценарии за обучение с VR.

Системата на Apple описва подхода на Sensor Fusion, в който посоката на поглед се идентифицира, чрез проследяване на две места в 3D координатна система, с помощта на един активен източник на осветление и данни за дълбочина.

Устройството може да има един, или повече процесори и сензори за изображение, плюс източник на осветяване и ще открива атрибути на окото, възоснова на различия в пикселите, свързани с различна дължина на светлинната вълна в първо изображение на окото. Но да не навлизаме в сложни технически подробности, както се обяснява в заявката за патент, то ще може да прецени посоката на погледа като направи множество снимки на окото и ги преобразува в 3D места, чието проследяване би позволило точна преценка.

Фактът, че компанията се позовава на монтиран на главата дисплей в своята заявка, не е гаранция, че ще видим точно това. Илюстрациите в патента показват също iPhone и iMac, следователно гигантът може да се интересува от бъдещи функции на интерфейса в различни платформи. Всъщност Apple вече е изследвала проследяването на очи, включително и на двама души, а дали настоящият патент ще се превърне в реално устройство, или функция, или ще остане само на хартия, все още няма как да знаем.